Økologisk og regenerativt landbrug

Midt i Nordsjælland – lige mellem de store naturområder, Gribskov og Arresø – ligger Mangholm. Omgivet af egne marker, 48 ha i alt, hviler der en særlig ro og fred her, trods de mange aktiviteter vi har. Gården er åben for besøgende i weekender. Her kan man få et lille indblik i, hvordan vi driver gården og besøge dyrene på markerne. 

Mangholm er en økologisk gård, men vi er under omlægning til biodynamisk drift. Det er fordi, vi er meget optaget af at arbejde med jorden, dyrene og afgrøderne på naturens principper. Vi ønsker på en måde at forstyrre den naturlige orden så lidt som muligt. Vi dyrker ca 25 ha af de 48, der hører til gården. 15 ha ligger som urørt natur og vedvarende græsarealer, som dyrene græsser på om sommeren. 

Vi dyrker nænsomt – og forholdsvis ekstensivt – korn af gamle sorter, blandt andet Ølandshvede, der bliver malet til mel i vores eget gårdmølleri. Store dele af de dyrkede marker ligger med kløvergræs, som bliver til dyrenes vinterfoder.

Vores fokus i alt hvad vi laver, er kvalitet. Den bedste. Derfor arbejder vi ikke ret meget med store maskiner, men foretrækker håndredskaber og mindre maskiner. Vores Market Garden, hvor vi dyrker grøntsager er fuldstændig graveri. Her bruger vi kompost, grøngødning og jorddække for at frembringe grøntsager, krydderurter og spiselige blomster af allerhøjeste kvalitet.

 

Naturen

Beliggenheden mellem Gribskov og Arresø påvirker det vilde liv på Mangholm. Naturen er særligt præget af det dødis-landskab, som findes her. Vi har 8 vandhuller og flere tørre overdrev, eng og mose. Alle naturtyper, der har det svært i det danske landbrugslandskab. Hos os tager vi særlig vare på den fine natur, og vi gør os umage for, at passe på og pleje den.

På Mangholm finder man mange sjældne arter af både planter og dyr. Vi har blandt andet ynglende hvinænder, løgfrøer, markfirben, Blå kærhøg, Rød glente og mange andre spændende arter. Agerhønsene er vendt tilbage på markerne efter at have været fraværende i mange år. 

Vi har i samarbejde med biologer fra Hillerød kommune lavet nogle pleje og genopretningsprojekter, for at give flere og bedre levesteder til de mange sjældne arter, her er. Vi har blandt andet etableret et 400 meter langt jorddige, for at give bedre vilkår til markfirben. Vi har sat redekasser op til blandt andet ugler, hvinænder og tårnfalk. Og de er i brug.   

Dyrene

Dyrene på Mangholm er de gamle husdyrracer. Vi har Det gamle Røde Danske Malkekvæg, Ertebøllefår og Danske Landhøns. Desuden har vi Islandske heste. Fælles for disse gamle racer er, at de er robuste og nøjsomme. De er gode til, at passe deres unger, og det får de lov til. I det hele taget er vi optaget af, at give dyrene så naturlige vilkår som overhovedet muligt. De skal have mulighed for, at udleve deres naturlige instinkter, det er dyrevelfærd! De får således lov at formere sig ved naturlig parring, de passer selv deres afkom og de tilbringer deres liv med at søge deres naturlige fødeemner, nemlig græs. Vi fodrer dyrene med vores eget hø om vinteren, hvor de går i løsdriftstald. Her kan vi samle dybstrøelse og lave den gode biodynamiske kompost, som vi bruger i grøntsagsmarken.

Formidling

Målet med at drive Mangholm som vi gør er, at demonstrere, at der er alternativer til det konventionelle landbrug. Vi ønsker at vise, at nænsomhed, nærvær, opmærksomhed, håndværk og langsomhed kan frembringe natur, råvarer og mad af en så god kvalitet, at virksomheden kan være bæredygtig.

Det er ikke noget, der sker fra den første dag, men med vores nyeste investering i lokaler, køkken og muligheder for servering, kan vi nå vores mål om at skabe et bæredygtigt landbrug.

Vi ønsker at formidle om alt hvad vi gør. Derfor åbner vi gården for jer, der ønsker at opleve og deltage i vores projekt. Hver weekend holder vi åbent, hvor vi gerne deler og fortæller om, hvad det er, vi arbejder med og hvorfor vi synes det er vigtigt. I vores café kan gæsterne smage på nogle af vores produkter og købe noget med hjem fra gårdbutikken. 

Således kan et besøg på Mangholm blive en total sanseoplevelse. Smagene, lydene, duftene, de bløde dyr, den smukke natur og mødet med menneskerne her.

NB: HundeDa vi har dyr gående frit rundt på gården er det ikke muligt at have hund med. Vi håber for forståelse herfor

Samarbejdspartnere:

Campaya