Tak for din reservation

En bekræftelse er sendt på din e-mail og vi glæder os til at se dig!

VIGTIGT: Skulle du/I mod forventning alligevel ikke have mulighed for at komme er det vigtigt for os at vide dette i god tid og ALLER SENEST 24 TIMER FØR.